رادیو نور شو

پادکست های رادیو « نور شو » به شما کمک می کند تا به سرعت نور از موانع و مشکلات همیشگی در زندگی و کسب و کار گذر کنید و در هر لحظه از زندگیتان چون نور بدرخشید. هر پادکست شامل راهکارهای عملی و ساده ایست که شما را به رشد و پیشرفت در کسب و کار و زندگی فردی و موفقیت و آرامش هدایت می کند. پادکست های سایت طرح نور که در «رادیو نور شو» منتشر می شود با موضوعات آرامش، بالا بردن سطح انرژی، خروج از ماتریکس، تغییر سبک زندگی به شما کمک می کند تا حال بهتری را در زندگی تجربه کنید و سطح زندگیتان را ارتقا دهید. طرح نور به عنوان هدیه 11 بخش ابتدایی دوره صوتی «آرامش جاودانه» را رایگان کرده که شما می توانید این 11 قسمت را از سایت طرح نور به رایگان دانلود کنید. https://tarhenoor.com/peacefree/ در نور و عشق بدرخشید

Episodes

Sunday Aug 27, 2023

بخشش چه نیروی جادویی را در درونمان فعال می کند؟تکنیک قلب روشن برای اجرای بخششتکنیک جذاب لوییزهیاین بخش قسمت یازدهم از دوره صوتی آرامش جاودانه است؛ راجع به بخشش گفتم و اینکه وقتی می بخشیم چه چیزی در زندگی به جریان در میاد که قبلا بسته و بلاک بوده استاین بخش، به مناسبت 1100 بار شنیده شدن پادکست های رادیو نورشو به عنوان هدیه؛ رایگان شددوره صوتی آرامش جاودانه در 24 بخش کلیدی به شما کمک می کند تا آرامشی پایدار را پیدا کنید و به رهایی برسیدیازده بخش ابتدایی آرامش جاودانه به صورت هدیه ارائه شده است که میتونید پادکست ها رو همراه با پرسشنامه ها در ایمیل تون دریافت کنیدhttps://tarhenoor.com/peacefree/شما میتوانید به صورت تک درس هم آموزشها را تهیه کنید. برای تهیه تک درس به ای دی تلگرام طرح نور پیام بدهیدt.me/tarhenoor1راستی میتونید من رو در اینستاگرام هم دنبال کنید،هست و خوشحال میشم با شما در ارتباط بیشتری باشم tarhenoor آدرس پیجم#آرامش #آسایش #زندگی_آرام#آرامش_درون #آرامش_همیشگی #ارامش #بخشش #بخشیدن #کینه #تنفر#درین_خاکسار #طرح_نور

Sunday Aug 13, 2023

چرا شکست ها را تجربه می کنیم؟چگونه آرامش زندگیمان را با استفاده از شکست ها ؟این بخش قسمت دهم از دوره صوتی آرامش جاودانه است؛ از این گفتم که چگونه از شکست ها نرنجیم بلکه از آنها برای بالا رفتن از پله های بعدی زندگی استفاده کنیم، از کینتسوگی گفتم تا بتوانیم خودمان را شفا دهیمدوره صوتی آرامش جاودانه در 24 بخش کلیدی به شما کمک می کند تا آرامشی پایدار را پیدا کنید و به رهایی برسیدده بخش ابتدایی آرامش جاودانه به صورت هدیه ارائه شده است که میتونید پادکست ها رو همراه با پرسشنامه ها در ایمیل تون دریافت کنیدhttps://tarhenoor.com/peacefree/این بخش، بخش آخر از هدیه دوره آرامش جاودانه است و برای تهیه 14 قسمت آرامش بخش بعدی وارد ادرس زیر شوید و سرفصل ها را ببینید و دوره را تهیه کنیدhttps://tarhenoor.com/product/eternalpeace/ادامه سرفصل ها را برایتان مینویسم 💢11- کلید گنج بخشش💢12- چگونه بی واکنش شویم💢13- کنترل خشم و عصبانیت💢14- کوله بار بر دوش💢15- گذشته را میتوان تغییر داد 💢16- کلید شاد بودن💢17- درمان رنج ها و غصه ها 💢18- کنترل افکار 💢19- کنترل ورودی های ذهن 💢20- کلید درمان بیماری ها 💢21- تاثیر روابط و اطرافیان در آرامش💢21-1- بخش تکمیلی روابط، روابط آیینه ای💢22- معنا در زندگی چیست؟💢23- لنگری به نام ایمان 💢24- بهره لحظه حالشما میتوانید به صورت تک درس هم آموزشها را تهیه کنید. برای تهیه تک درس به ای دی تلگرام طرح نور پیام بدهید t.me/tarhenoor1راستی میتونید من رو در اینستاگرام هم دنبال کنید،هست و خوشحال میشم با شما در ارتباط بیشتری باشم tarhenoor آدرس پیجم#آرامش #آسایش #زندگی_آرام#آرامش_درون #آرامش_همیشگی #ارامش #شکستها #موفقیت #ناموفق #درس_شکست#درین_خاکسار #طرح_نور

Saturday Aug 12, 2023

نگرش ما در زندگی و آرامشمان چه تاثیری دارد؟چگونه انتظارات و توقعاتمان در سطح ارامش زندگیمان تاثیرگذار است؟داستان مجسمه ساز یونانی پیگمالیوناین بخش قسمت نهم از دوره صوتی آرامش جاودانه است؛ از داستان پیگمالیون گفتم و از این داستان نتیجه گرفتم که چگونه انتظارات و توقعات زندگی ما را تحت تاثیر قرار میدهددوره صوتی آرامش جاودانه در 24 بخش کلیدی به شما کمک می کند تا آرامشی پایدار را پیدا کنید و به رهایی برسیدده بخش ابتدایی آرامش جاودانه به صورت هدیه ارائه شده است که میتونید پادکست ها رو همراه با پرسشنامه ها در ایمیل تون دریافت کنیدhttps://tarhenoor.com/peacefree/راستی میتونید من رو در اینستاگرام هم دنبال کنید،هست و خوشحال میشم با شما در ارتباط بیشتری باشم tarhenoor آدرس پیجم#آرامش #آسایش #زندگی_آرام#آرامش_درون #آرامش_همیشگی #ارامش #انتظارات #توقعات #درمان_خود #اثرپیگمالیون#درین_خاکسار #طرح_نور

Friday Aug 11, 2023

به چه چیزهایی خودتخریبی میگوییم؟چرا باید از خودتخریبی رها شویم و آن را درمان کنیم؟این بخش قسمت هشتم از دوره صوتی آرامش جاودانه است؛ از این گفتم که چگونه از خودتخریبی و سرزنش خودمان دست برداریم و خودمان را شفا دهیمدوره صوتی آرامش جاودانه در 24 بخش کلیدی به شما کمک می کند تا آرامشی پایدار را پیدا کنید و به رهایی برسیدده بخش ابتدایی آرامش جاودانه به صورت هدیه ارائه شده است که میتونید پادکست ها رو همراه با پرسشنامه ها در ایمیل تون دریافت کنیدhttps://tarhenoor.com/peacefree/راستی میتونید من رو در اینستاگرام هم دنبال کنید،هست و خوشحال میشم با شما در ارتباط بیشتری باشم tarhenoor آدرس پیجم#آرامش #آسایش #زندگی_آرام#آرامش_درون #آرامش_همیشگی #ارامش #خودتخریبی #سرزنش_خود #درمان_خود #انتقاد_ازخود#درین_خاکسار #طرح_نور

Thursday Aug 10, 2023

چرا اتفاقات تکراری در زندگی مان رخ میدهد؟حکایت پشت اتفاقات تکراری در تجربیاتمان چیست؟این بخش قسمت هفتم از دوره صوتی آرامش جاودانه است که از درک و خرد پشت اتفاقات تکراری در زندگی حرف زدمدوره صوتی آرامش جاودانه در 24 بخش کلیدی به شما کمک می کند تا آرامشی پایدار را پیدا کنید و به رهایی برسیدده بخش ابتدایی آرامش جاودانه به صورت هدیه ارائه شده است که میتونید پادکست ها رو همراه با پرسشنامه ها در ایمیل تون دریافت کنیدhttps://tarhenoor.com/peacefree/راستی میتونید من رو در اینستاگرام هم دنبال کنید،هست و خوشحال میشم با شما در ارتباط بیشتری باشم tarhenoor آدرس پیجم#آرامش #آسایش #زندگی_آرام#آرامش_درون #آرامش_همیشگی #ارامش #اتفاقات # اتفاقات_تکراری # حکمت_اتفاقات #حلقه_تکرار_مشکلات#درین_خاکسار #طرح_نور

Wednesday Aug 09, 2023

چگون استرس و اضطرابمان را کنترل کنیم؟آیا می شود تنش ها و نگرانی ها را به سادگی حل و فصل کرد؟این بخش قسمت ششم از دوره صوتی آرامش جاودانه است که روش رهایی از استرس، نگرانی، اضطراب و تنشهای زندگی گفتمدوره صوتی آرامش جاودانه در 24 بخش کلیدی به شما کمک می کند تا آرامشی پایدار را پیدا کنید و به رهایی برسیدده بخش ابتدایی آرامش جاودانه به صورت هدیه ارائه شده است که میتونید پادکست ها رو همراه با پرسشنامه ها در ایمیل تون دریافت کنیدhttps://tarhenoor.com/peacefree/راستی میتونید من رو در اینستاگرام هم دنبال کنید،هست و خوشحال میشم با شما در ارتباط بیشتری باشم tarhenoor آدرس پیجم#آرامش #آسایش #زندگی_آرام#آرامش_درون #آرامش_همیشگی #ارامش #استرس #اضطراب #تنش#نگرانی#درین_خاکسار #طرح_نور

Tuesday Aug 08, 2023

چگونه بر ترس هایمان غلبه کنیم تا به آرامش برسیم؟ترس ها چگونه آرامش مان را تحت تاثیر قرار میدهند؟این بخش قسمت پنجم از دوره صوتی آرامش جاودانه است که از ترس ها و چگونگی غلبه بر انها براتون حرف زدمدوره صوتی آرامش جاودانه در 24 بخش کلیدی به شما کمک می کند تا آرامشی پایدار را پیدا کنید و به رهایی برسیدده بخش ابتدایی آرامش جاودانه به صورت هدیه ارائه شده است که میتونید پادکست ها رو همراه با پرسشنامه ها در ایمیل تون دریافت کنیدhttps://tarhenoor.com/peacefree/راستی میتونید من رو در اینستاگرام هم دنبال کنید، هست و خوشحال میشم با شما در ارتباط بیشتری باشم tarhenoor آدرس پیجم#آرامش #آسایش #زندگی_آرام#آرامش_درون #آرامش_همیشگی #ارامش #ترس #ترس_از_شکست #غلبه_بر_ترس#درین_خاکسار #طرح_نور

Wednesday Aug 02, 2023

چگونه در مشکل و چالش آرامش خودمون رو حفظ کنیم؟چطوری مشکلات را به سادگی حل کنیم؟این بخش قسمت چهارم از دوره صوتی آرامش جاودانه است که از مشکلات و چالش های زندگی براتون حرف زدمدوره صوتی آرامش جاودانه در 24 بخش کلیدی به شما کمک می کند تا آرامشی پایدار را پیدا کنید و به رهایی برسیدده بخش ابتدایی آرامش جاودانه به صورت هدیه ارائه شده است که میتونید پادکست ها رو همراه با پرسشنامه ها در ایمیل تون دریافت کنیدhttps://tarhenoor.com/peacefree/راستی میتونید من رو در اینستاگرام هم دنبال کنید،هست و خوشحال میشم با شما در ارتباط بیشتری باشم tarhenoor آدرس پیجم#آرامش #آسایش #زندگی_آرام #چالش #مشکلات # حل_مسئله#آرامش_درون #آرامش_همیشگی #ارامش#درین_خاکسار #طرح_نور

Tuesday Aug 01, 2023

آگاهی دقیقا چیست؟آگاهی داشتن چگونه به آرامش ما در زندگی کمک میکند؟چگونه انسان آگاهی باشیم؟این بخش قسمت سوم از دوره صوتی آرامش جاودانه است که از تعریف آگاهی و مزایای داشتن آگاهی به شما میگهدوره صوتی آرامش جاودانه در 24 بخش کلیدی به شما کمک می کند تا آرامشی پایدار را پیدا کنید و به رهایی برسیدده بخش ابتدایی آرامش جاودانه به صورت هدیه ارائه شده است که میتونید پادکست ها رو همراه با پرسشنامه ها در ایمیل تون دریافت کنیدhttps://tarhenoor.com/peacefree/راستی میتونید من رو در اینستاگرام هم دنبال کنید،هست و خوشحال میشم با شما در ارتباط بیشتری باشم tarhenoor آدرس پیجم#آرامش #آسایش #زندگی_آرام#آرامش_درون #آرامش_همیشگی #ارامش#درین_خاکسار #طرح_نور

Monday Jul 31, 2023

تعریف آرامش چیست؟آرامش و آرامش داشتن را چه معنا میکنیم و تعریف دقیق کلمه آرامش چیه؟چرا تعریف آرامش برای ما مهم هست؟این بخش قسمت دوم از دوره صوتی آرامش جاودانه است که از تعریف آرامش و برداشت های متفاوت از آرامش به شما میگهدوره صوتی آرامش جاودانه در 24 بخش کلیدی به شما کمک می کند تا آرامشی پایدار را پیدا کنید و به رهایی برسیدده بخش ابتدایی آرامش جاودانه به صورت هدیه ارائه شده است که میتونید پادکست ها رو همراه با پرسشنامه ها در ایمیل تون دریافت کنیدhttps://tarhenoor.com/peacefreeراستی میتونید من رو در اینستاگرام دنبال کنید#آرامش #آسایش #زندگی_آرام#آرامش_درون #آرامش_همیشگی #ارامش#درین_خاکسار #طرح_نور

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Version: 20230822